Sugar Cane

 

Suga' cane growin' on me native Jan'

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

Well, ah wuk out in de fie!' from mom till night

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

An' ah tell so many niggas dey could ketch a fright

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

Well ah wuk on de plantation ev'ry live-long day

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

But if de nigga man don' wuk he don' get no pay

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

Look, ah brekkin' up me back in de broilin' sun

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

An' ah tired an' ah weary wen de day is done

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

CHORUS

Planters. plantin' suga' cane, De cane grow big an' tall,

But de broilin' sun an' de drippin' rain

Money for one an' all.

Oh-oh-oh-oh, oh-oh,oh,oh

Oh-oh-oh-oh,

Cut de suga' cane till um bun me han'.

 

De cane mill grindin' an' de suga' bile

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

But de poor black man 'e cahn rest a while

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

Look, me shut buss out an' it rot wid sweat

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

An' ah tired an ah weary an' ah drippin' wet

Cut de suga' cane till urn bun me han'.

 

(Chorus)